Avrupa Birliği Politikaları - Bölüm 2

Avrupa Birliği Politikaları - Bölüm 2

Herkese merhaba! Avrupa Birliği Politikaları’nı anlattığım yazımın ikinci bölümüne hoşgeldiniz. Hepinize keyifli okumalar 🙂

Araştırma ve İnovasyon

Araştırma ve inovasyon politikasının temel hedefi, AB’nin teknolojik rakipleri karşısında rekabet gücünü artırarak Birliği dünyanın en büyük bilgiye dayalı ekonomisine dönüştürmektir. Bu nedenle, araştırma ve yenilikçilik, AB’nin istihdam yaratma ve büyümeyi hızlandırma stratejisinin merkezinde yer almaktadır.

Bilgi Toplumu ve Medya

Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Dijital Gündemi” ile ekonomik büyümeyi sağlamak ve yenilikçiliği teşvik etmek için bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, stratejinin Dijital Gündemi, bu dijital devrimin herkesin kazanımlarının azami düzeye çıkarılması için gerekli politika ve önlemleri ortaya koymaktadır.

Avrupalı şirketler, vatandaşlar için ucuz ve yüksek kalitede iletişim altyapıları ve geniş bir hizmet ağına erişimin sağlanmasını hedeflemektedirler. Bu kapsamda, cep telefonu hizmet sağlayıcılarının yurt dışı kullanımı için adil ücretlendirme politikası uygulamasının sağlanması, internet ve yeni dijital hizmetlerin AB’nin gelir düzeyi düşük bölgelerinde kullanımının artırılması, yüksek hızda geniş bant bağlantısının evlerde ve okullarda kullanımının teşvik edilmesi ve online kamu hizmetlerinin ve elektronik iş hizmetlerinin gelişmesi AB tarafından desteklenmektedir.

Enerji Politikası

Düşük karbon ekonomiye geçişi teşvik eden AB için bunun en temel unsurlarından birisi enerji politikasının iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesidir.

Düşük karbon ekonomisine geçiş büyümeyi, inovasyonu ve istihdamı teşvik ederken yaşam kalitesini, tüketicinin seçeneklerini artıran ve nihayetinde hane halklarının enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşturacaktır.

Avrupa Enerji Birliği güvenilir, ödenebilir ve sürdürülebilir enerji sisteminin hedefleri doğrultusunda geliştirilen tüm bu politikaların uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.

Kültür Politikası

AB’nin kültür alanındaki rolü, Üye Devletler arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesi ve faaliyetlerin desteklenmesi ile sınırlıdır. Ulusal ve bölgesel kültürel çeşitliliğe saygı gösterilmesinin yanı sıra ortak kültürel mirasa dikkat çekilmesi AB’nin hedefleri arasındadır.

AB’nin birçok ortak politika alanı arasında da eğitim, bilimsel araştırma, iletişim teknolojileri, bilgi teknolojilerinin desteklenmesi, sosyal politikalar ve bölgesel kalkınma gibi kültürel bileşenler bulunmaktadır.

Vergilendirme Politikası

AB’de üye devletler vergi oranlarını belirleme ve vergi toplama yetkisine sahiptirler. AB’nin genel bir vergi sistemi bulunmamakla birlikte, üye ülkelerin vergi politikalarının bireylerin Tek Pazar sisteminden faydalanmalarını engellemeyecek, ekonomik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeyecek ve vergi kaçakçılığının önüne geçecek bir şekilde olması gerekmektedir.

AB, üye ülkelerdeki vergi sistemlerinin AB’nin amaçları ve istihdam yaratma amaçlarıyla uyumluluğunu, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını engellememesini, bazı işletmelere adil olmayan bir avantaj vermemesini, tüketiciler, şirketler ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapmamalarını gözetir.

Tüketici Politikası

1975 yılında uygulanmaya başlanan AB Tüketici Politikası, ürün ve hizmetlerin güvenli ve sağlığı tehdit etmeyecek şekilde AB pazarında tüketiciye sunulmasını ve yüksek kalite standartlarının yaygınlaştırılmasıyla İç Pazar’ın işleyişi için gerekli görülen tüketici güveninin oluşturulması esasına dayanan bir politika alanıdır.

Bu yazımda sizlere Avrupa Birliği Politikaları’ndan bahsettim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere hoşça kalınn…