Avrupa Birliği Politikaları - Bölüm 1

Avrupa Birliği Politikaları - Bölüm 1

Herkese merhaba! Bu yazımda sizlere Avrupa Birliği’nin politikalarından bahsedeceğim. Avrupa Birliği Kurumları’nı anlattığım bir önceki yazıma şuradan ulaşabilirsiniz.

Adalet ve İçişleri Politikası

Adalet ve İçişleri Politikası, Avrupa Birliği’ni özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında korumayı amaçlamaktadır. Politikanın en ayrıntılı kısmını 26 ülke arasındaki iç sınır kontrollerini tamamen kaldıran Schengen müktesebatı oluşturmaktadır. Dış sınır kontrolleri, vize, yasadışı göç, sığınma, organize suçlar ve terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele gibi vb. konularda adli iş birliği Adalet ve İçişleri kapsamında yer almaktadır.

Bölgesel Politika

Bölgesel politika, Avrupa Birliği’nin bölgeleri arasındaki yapısal eşitsizlikleri azaltmayı, AB genelinde dengeli bir büyümeyi desteklemeyi ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bölgesel Politika, her bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarması; bölgesel düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip ve AB için katma değer yaratabilecek bölgelere yatırım yapılmasını amaçlamaktadır.

Çevre Politikası

AB Çevre Politikası temelde çevrenin korunmasını, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını, insan sağlığının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.

AB Çevre Politikası’nın temel uygulama alanları hava, su, atık, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliğidir.

Dış ve Güvenlik Politikası

AB’nin dış ve güvenlik politikasının temel rolü, barışın korunması, uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi, uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesidir.

Dış politika konularında AB’nin karar alıcı organı Üye Devletlerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi’dir. Dış ilişkiler ve güvenlik politikası alanındaki kararların büyük kısmı tüm AB ülkelerinin onayını gerektirir.

Ekonomik ve Parasal Birlik

Parasal birliğin oluşturulmasının temel amacı, AB’de dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamaktır. EPB (Ekonomik ve Parasal Birlik), Üye Devletlerin ekonomik ve parasal politikaların uyumlaştırılması ve ortak para birimi avronun yürürlüğe konulması sürecinde hayata geçirilmiştir. EPB, ekonomi politikalarının üye devletler arasında koordine edilmesini, kamu borcu ve bütçe açığı üzerindeki sınırlamalar aracılığıyla maliye politikalarının eş güdümünün sağlanmasını, Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan bağımsız bir para politikasını, ortak para birimini ve Avro Alanı’nı kapsamaktadır.

Eğitim ve Gençlik Politikası

AB’ye üye her devlet eğitim ve mesleki eğitim sistemini belirlemekle yükümlü olup, AB’nin bu alandaki rolü ulusal politikaları destekleme ve yaşlanan nüfus, küresel rekabet ve işgücü piyasasındaki beceri açığı gibi ortak zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Her yaş grubunda öğrenmeyi ve eğitimi teşvik eden faaliyetler için mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda, yurt dışında eğitim, mesleki eğitim, staj, gönüllülük faaliyeti, dil öğrenme veya e-öğrenme gibi faaliyetlere mali destek sağlanmaktadır.

Bu yazımda sizlere Avrupa Birliği Politikaları’ndan altı tanesini anlattım. Diğer yazımda başka politikalardan da bahsedeceğim. Bir sonraki yazıya kadar görüşmek üzere, hoşça kalın...