Erasmus Öğrenim Hareketliliği & Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği & Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nedir?

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunda Erasmus Nedir? kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde, 1 veya 2 dönemliğine (3-12 ay arasında) diğer bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olabilirler. Verilen mali destek geri istenmez ve öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmadan yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak amacı taşır. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde “hibesiz Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Staj Hareketliliği nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmasını amaçlayan programdır. Erasmus staj hareketliliği ile bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi olanağına sahip olunur. Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.