İrlanda, dil eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sunan öncü ülkelerden biridir. Dil eğitimi süresi 25 hafta ve üzerinde olan öğrencilere, eğitim süresince yarı zamanlı, tatil dönemlerinde ise tam zamanlı çalışma izni verilmektedir. Tatil dönemleri, Aralık ortası ile Ocak ortası arasındaki sömestr ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını içeren yaz tatili olarak iki döneme ayrılır. Öğrencilere, eğitim sürecinde haftada 40 saat, diğer dönemlerde ise haftada 20 saat çalışma hakkı tanınmaktadır. İrlanda, 25 haftalık eğitim süresine ek olarak 8 hafta ekstra konaklama hakkı sunmaktadır; bu dönemde öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma imkanından yararlanabilirler. Avustralya da dil eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sunan bir diğer ülkedir. Ancak, Avustralya'da çalışma izni alabilmek için dil eğitimi süresi 90 hafta veya daha uzun olmalıdır. Bu süre boyunca öğrencilere haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. Avustralya, dil eğitimi süresine ek olarak 16 hafta konaklama hakkı sunmaktadır. Bu süre boyunca öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma imkanından yararlanabilirler. Kanada, dil eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sunan bir diğer popüler ülkedir. Dil eğitimi süresi 6 ay veya daha uzun olan öğrencilere, eğitim süresince haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. Ayrıca, dil eğitimi süresine ek olarak 24 hafta konaklama hakkı sunulmaktadır. Bu süre boyunca öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma imkanından yararlanabilirler. Yeni Zelanda da dil eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sunan bir diğer ülkedir. Dil eğitimi süresi 14 hafta veya daha uzun olan öğrencilere, eğitim süresince haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. Ayrıca, dil eğitimi süresine ek olarak 12 hafta konaklama hakkı sunulmaktadır. Bu süre boyunca öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma imkanından yararlanabilirler. Malta, dil eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sunan bir diğer seçenektir. Dil eğitimi süresi 12 hafta veya daha uzun olan öğrencilere, eğitim süresince haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. Ayrıca, dil eğitimi süresine ek olarak 12 hafta konaklama hakkı sunulmaktadır. Bu süre boyunca öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış olsalar dahi çalışma imkanından yararlanabilirler. Bu beş ülke, dil eğitimi almak isteyen öğrencilere hem dil becerilerini geliştirme imkanı sunmakta hem de çalışma fırsatı sağlamaktadır. Öğrenciler, dil eğitimi süresince çalışarak hem pratik yapabilir hem de maddi olarak desteklenebilirler. Bu sayede hem eğitimlerini tamamlamış olurlar hem de uluslararası deneyim kazanma şansı elde ederler.

Dünyada Çalışma İzni Veren 5 Ülke ve Yurt Dışı Dil Eğitimi