Almanca Dil Seviyeleri

Almanca Dil Seviyeleri

SINIRLI DİL KULLANIMI

A1 SEVİYESİ

Somut ihtiyaçları karşılamaya yönelik çok sık kullanılan ifade şekillerini ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir, başka kişilere kişisel sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara karşılık verebilir; nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları, nelerden hoşlandıkları vb. Karşısındakiler yavaş ve anlaşılır konuşur ve yardımcı olurlarsa onlarla basit şekilde anlaşabilir.

A2 SEVİYESİ

Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan deyimleri anlayabilir. Kişinin kendisi, ailesi, alışveriş, iş ve yakın çevresi ile ilgili bilgiler vb. Yabancı olmadığı basit ve sıkça karşılaşılan durumlarda iletişim kurabilir. Basit ifadelerle nereli olduğunu, eğitimini, yakın çevresini ve somut ihtiyaçlarını anlatabilir.

BAĞIMSIZ DİL KULLANIMI

B1 SEVİYESİ

İş, okul, boş zaman gibi kendisine yabancı olamayan konuların ölçümlü dille ifade edilmesi halinde, anlatılanları ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahatlerde, Almancanın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve kişisel ilgi alanlarında kendisini basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Yaşadığı tecrübe ve olayları anlatabilir. Hayallerini, umutlarını ve hedeflerini tanımlayabilir, plan ve görüşlerini gerekçelendirebilir, açıklayabilir.

B2 SEVİYESİ

Somut ve soyut konulu zor metinleri ana hatlarıyla anlayabilir, kendi uzmanlık alanına ilişkin tartışmaları takip edebilir. Ana dili Almanca olanlarla sıradan bir sohbeti rahat ve akıcı bir biçimde yürütebilir, cümleleri kurarken zorlanmaz, karşısındaki de bu cümleleri anlamakta zorlanmaz. Geniş bir konu yelpazesinde kendini açık ve detaylı olarak ifade edebilir. Güncel bir konuyu belirli bir açıdan yorumlayabilir ve çeşitli olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını dile getirebilir.

YETKİN DİL KULLANIMI

C1 SEVİYESİ

Geniş kapsamlı uzunca metinleri anlayabilir, sonuçlar çıkarabilir. Sık sık ve belirgin şekilde sözcük arayışlarına girmeden kendisini tabi ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal yaşamında, iş hayatında, mesleki eğitiminde ve yüksek öğrenimde esnek ve etkili bir biçimde kullanabilir. Karmaşık konularda kendini sistemli, net ve düzgün bir biçimde ifade edebilir.

C2 SEVİYESİ

Okuduğu ve duyduğu hemen hemen her şeyi kolayca anlayabilir. Yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunu yaparken gerekçe ve açıklamalarını toparlayarak sunabilir. Kendini çok akıcı ve detaylı bir şekilde ifade edebilir, karmaşık durumlarda bile anlatımdaki ince ayrıntıları ortaya koyabilir. Tabii bunlar Almanya’da ki kurslarda A1.1 A1.2 A1.3 şeklinde basamaklarda inceleniyor. Gittiğiniz kursun kendi basamaklarını incelemenizde fayda vardır.