Macaristan Eğitim Bursu

Macaristan Eğitim Bursu

Macar Hükümeti, yabancı öğrencilerin Macaristan’daki eğitimlerinin desteklenmesi için, 2015 yılından bu yana Türk öğrencilerin de katılım sağladığı Macaristan Eğitim Bursu “Stipendium Hungaricum” bursu vermektedir.

2021-2022 akademik yılı çerçevesinde geçerli olacak olan Macaristan Hükümeti tarafından Türkiye için verilen burslara başvuru için adayın Macaristan başvuru sistemi üzerinden online olacak şekilde başvurması gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1. Burs 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönem olmak üzere toplam 150 kişilik kontenjandan oluşmaktadır.
2. Burslar konaklama desteği, eğitim ücretinden muafiyet, sağlık sigortası ve aylık burs ödemesini (lisans, yüksek lisans ve kısa dönem çalışmalar için 43.700 HUF, doktora için ilk 2 yıl 140.000 HUF, sonraki 2 yıl 180.000 HUF) içermektedir.
3. Adaylar diploma ve transkriptlerini başvuru kılavuzunda belirtilen esasları dikkate alarak düzenlemeli ve başvuru sistemine yüklemelidirler.
4. Macaristan’da bulunan üniversitelerin denkliği konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
5. Lisans adayları, Macar dilinde eğitim veren bir bölüm seçerler ise bir yıllık Macar dili hazırlık kursuna katılabileceklerdir. Adayların, İngilizce dilinde eğitim görebilmeleri için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
6. Adayların seçtikleri bölüm için ilgili dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar istenilen dil yeterliliğine ilişkin bilgileri Macaristan Tarafının yayımladığı çağrı metninden edinebilirler.
7. Burs başvurusunda bulunacak adayların 31 Ağustos 2003 tarihinden önce doğmuş olmaları gerekmektedir. (Dans programlarına başvuracak adaylar hariç)
8. Lisansa başvuracak adayların ortaöğretim diplomalarının istenilen dilde çevirili ve onaylı olması gerekmektedir.

Macaristan tarafından kabul görmeyen adayların mülakat için çağrılmayacağı belirtilmiştir.

Adayların burs ile ilgili soruları var ise murat.yilmazer@meb.gov.tr ve inci.balamir@meb.gov.tr e-mail adresleri üzerinden iletebilir.

Adayların Macaristan makamları için soruları var ise aşağıdaki  e-mail ile iletebilirler.

stipendiumhungaricum@tpf.hu

Adayların, başvuru kılavuzu ve başvuru yapılabilecekleri alanların ve bölümlerin bulunduğu tabloya erişmesi için aşağıdaki adres üzerinden erişim sağlayabilirler.

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/ 

Adayların, başvuru ile ilgili bütün detaylara erişmesi için  https://stipendiumhungaricum.hu  adresini kullanabilirler.

Mülakat ile ilgili detaylara erişmek için Bakanlığın http://abdigm.meb.gov.tr  adresi üzerinden duyurusu yapılacaktır.

* Mülakat tarihiyle ilgili detayların ileriki tarihlerde www.abdigm.meb.gov.tr adresi üzerinden ilanı yapılacaktır.

Bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

Murat YILMAZER

Tel: 0312 413 19 07

e-posta:  murat.yilmazer@meb.gov.tr

İnci BALAMİR

Tel: 0312 413 19 42

e-posta: inci.balamir@meb.gov.tr

Not: Pandemi sebebiyle dönüşümlü çalışma sistemi olduğundan e-mail ile soruları iletmeniz tavsiye ediliyor.

Adaylar, 16 Ocak 2021’e dek Macaristan başvuru sistemi üzerinden, başvurusunu  eksiksiz bir şekilde yapması gerekiyor.